Bouwgroep BSH.bv

Bouwgroep BSH bv is gespecialiseerd in het Bouwen van Slimme Huizen, energie neutraal. specialist op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en utiliteitsbouw. Bouwgroep BSH bv heeft het keurmerk Bouw Garant. Door onze jarenlange ervaring hebben wij ook de veelzijdigheid en het vakmanschap om aan praktisch elke wens tegemoet te kunnen komen en/of van passend advies te voorzien. Wij werken samen met vaste partijen om op hun vakgebied om tot het beste resultaat te komen. Ook voor een ontwerp en/of begeleiden van uw bouwproject{en} kunt u bij ons terecht. Wet kwaliteitsborging, wat betekent dat voor u? De Eerste Kamer heeft op 14 mei het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren.Wij kunnen u helpen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. De wet, die in 2021 ingaat, zorgt ervoor dat niet langer de gemeente maar bouwbedrijven zélf verantwoordelijk worden voor het toetsen van de bouwplannen en het controleren van de kwaliteit op de bouw. Hiervoor zal gewerkt gaan worden met private kwaliteitsborgers. Samen met de kwaliteitsborger maakt u een risicoanalyse van de bouwplannen en stelt u een toetsingsplan op. Met de kwaliteitsborger spreekt u af wie welke controles en toetsingen uitvoert tijdens de bouw. De resultaten van de controles worden vastgelegd om achteraf aan te tonen dat aan de eisen is voldaan. Na oplevering stelt de kwaliteitsborger een verklaring op die aan de gemeente wordt geleverd. In die verklaring doet de kwaliteitsborger een uitspraak over de mate waarin voldaan wordt aan de eisen uit het bouwbesluit. Uiteindelijk bepaalt de gemeente of de woning in gebruik mag worden genomen. Van papieren kwaliteit naar echte kwaliteit Praktisch gezien verschuift de uitspraak over de kwaliteit van ontwerp naar eindproduct. De verwachting is dat door de nieuwe wet de kwaliteit zal toenemen en de faalkosten zullen afnemen. De nieuwe wet geldt in beginsel voor werken die vallen onder Gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken die als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, recreatiewoningen en kleine bedrijfshallen. Maar ook aanbouwen, opbouwen en bijgebouwen vallen onder Gevolgklasse 1. U kunt ook bij ons terecht voor het opnemen van e.v.t mijnbouwschade, wij zijn geselecteerd door het TCMG in de aannemers variant, kijk op de website van het TCMG voor de voorwaarden en vaag naar de mogelijkheden.

Meer weten?

Op deze site laten we enkele van onze lopende en afgeronde projecten zien. Opdrachten zijn voor ons zelden te groot en nooit te klein. Aarzel niet te vragen wat wij voor u kunnen betekenen.
Bouwgroep BSH is lid van BouwGarant NederlandBouwgroep BSH is lid van BouwGarant Nederland (het grootste keurmerk van aannemers in Nederland)