Bevingschadeherstel

Bouwgroep BSH is zeer actief i met het herstellen van de schade,s welke zijn ontstaan door de recente aardbevingen in ons gebied.
Met zeer geselecteerde vakmensen gaan wij zeer zorgvuldig om met het herstellen van de schade,s .
Bouwgroep BSH heeft als kenmerk het herstellen van de schade met zo weinig mogelijk overlast voor de opdrachtgever .

Laatste Nieuws

De Bevingschadeherstel App en website! Uniek en nieuw in het Groninger landschap! Bouwgroep BSH uit Kolham zorgt voor totale ontzorging! Dit alles doen wij in samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade. [instituutmijnbouwschade.nl en het Loket Mijnbouwschade]

Sinds jaar en dag wordt er in Noord Nederland aan gaswinning gedaan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint hierbij aardgas, onder andere uit het Groningenveld. Dit is het grootste gasveld van Nederland waarbij in totaal op 20 plekken aardgas uit de grond wordt gehaald. De kans is helaas groot dat u als inwoner van (Noord)-Groningen inmiddels schade heeft opgelopen aan uw woning door deze gaswinning! Indien deze is veroorzaakt als gevolg van de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, dan heeft u natuurlijk recht op een schadevergoeding. U kunt dit via het Centrum voor Veilig Wonen melden en de schade laten herstellen maar... omtrent de onduidelijkheid over de lijst met aannemers, die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het Centrum voor Veilig Wonen meestuurt na het melden van schade door een aardbeving, kunnen we u namelijk melden dat u vrij bent in het kiezen van een aannemer..

Dat is de reden dat EYEGO Creative Studio in opdracht van, en in samenwerking met, Bouwgroep BSH nu een uniek concept lanceert in het Groninger landschap. Via onze vernieuwde website www.bevingschadeherstel.nl en onze nieuwe app’s (beschikbaar voor platformen als iOS en Android) kunt u als gedupeerde via een heldere navigatiemogelijkheid zeer snel meer informatie verkrijgen over het melden van een schade en de bevingschadeherstel-procedure en/of het aanvragen van subsidie voor energiebesparende maatregelen. Deze aanvraag kunt u dus vanaf de eigen woning of zelfs andere locatie doen, tevens is het mogelijk met het toevoegen van (extra) ondersteunende foto’s uw verhaal concreet te onderbouwen!
Met de ervaring en specialisme op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en utiliteitsbouw kan Bouwgroep BSH uit Kolham dit proces van A tot Z voor u regelen en u hierin bijstaan. Bouwgroep BSH bevindt zich in het gebied waar aardbevingen en bevingschades ontstaan door gaswinning van de NAM. In het gebied hebben wij reeds diverse woningen en gebouwen hersteld!
Procedure van A t/m Z
1. Na het invullen van uw gegevens via onze nieuwe website of apps, is de eerste stap in het proces het maken van een afspraak. Wij zullen dan persoonlijk langskomen om te kijken of de schade mogelijk veroorzaakt is door de gaswinning. Is dit het geval, dan zal de schade gemeld worden bij het Centrum voor Veilig Wonen.
2. De schade bij het Centrum voor Veilig Wonen wordt gemeld. Hierin worden onder andere de beoogde schades veroorzaakt door de gaswinning omschreven. Het Centrum voor Veilig Wonen laat deze schades onderzoeken door een onafhankelijke schade-expert, welke een rapport opstelt met de uit te voeren werkzaamheden (indien de schade is veroorzaakt door de gaswinning).
3. Dit rapport krijgt u binnen zekere tijd thuis gestuurd. Deze stuurt u vervolgens door naar Bouwgroep BSH. Dit is een rapport inclusief een calculatieblad welke door een onafhankelijke schade-expert is opgesteld. Wij zullen deze calculatie nazien en kijken of we voor de getoonde prijs de werkzaamheden uit kunnen voeren. Indien dit het geval is kunnen we beginnen met het herstelproces.
4. U krijgt vervolgens van ons een opdrachtbevestiging thuisgestuurd. Indien u hiermee akkoord gaat kunnen wij in overleg met u de werkzaamheden inplannen. Hierna zal het benodigde materiaal en materieel besteld worden waarmee de werkzaamheden verricht zullen worden.

vervangen schoorsteen
De Bevingschadeherstel App en website! Uniek en nieuw in het Groninger landschap! Bouwgroep BSH uit Kolham zorgt voor totale ontzorging!  Sinds jaar en dag wordt er in Noord Nederland aan gaswinning gedaan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint hierbij aardgas, onder andere uit het Groningenveld. Dit is het grootste gasveld van Nederland waarbij in totaal op 20 plekken aardgas uit de grond wordt gehaald. De kans is helaas groot dat u als inwoner van (Noord)-Groningen inmiddels schade heeft
InstituutMijnBouwschade voor de Groningers