Nieuws Bouwgroep BSH

 • Nieuwe locatie

  Vanaf maandag 24-01-2022 zal de bouwgroep BSH bv gevestigd zijn aan de productieweg 3 te Hoogezand.

 • Kwaliteitsborging.

  Bouwgroep BSH heeft ook het keurmerk Bouw Garant.

  Wet kwaliteitsborging, wat betekent dat voor u?
  De Eerste Kamer heeft op 14 mei het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Wij kunnen u helpen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

  Wat gaat er veranderen?

  De wet, die in 2021 ingaat, zorgt ervoor dat niet langer de gemeente maar bouwbedrijven zélf verantwoordelijk worden voor het toetsen van de bouwplannen en het controleren van de kwaliteit op de bouw. Hiervoor zal gewerkt gaan worden met private kwaliteitsborgers.

  Samen met de kwaliteitsborger maakt u een risicoanalyse van de bouwplannen en stelt u een toetsingsplan op. Met de kwaliteitsborger spreekt u af wie welke controles en toetsingen uitvoert tijdens de bouw. De resultaten van de controles worden vastgelegd om achteraf aan te tonen dat aan de eisen is voldaan. Na oplevering stelt de kwaliteitsborger een verklaring op die aan de gemeente wordt geleverd. In die verklaring doet de kwaliteitsborger een uitspraak over de mate waarin voldaan wordt aan de eisen uit het bouwbesluit. Uiteindelijk bepaalt de gemeente of de woning in gebruik mag worden genomen.

  Van papieren kwaliteit naar echte kwaliteit

  Praktisch gezien verschuift de uitspraak over de kwaliteit van ontwerp naar eindproduct. De verwachting is dat door de nieuwe wet de kwaliteit zal toenemen en de faalkosten zullen afnemen.
  De nieuwe wet geldt in beginsel voor werken die vallen onder Gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken die als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, recreatiewoningen en kleine bedrijfshallen. Maar ook aanbouwen, opbouwen en bijgebouwen vallen onder Gevolgklasse 1.

  Vraag naar de mogelijkheden.

  Bouwgarant