>Uni schoorsteensteiger

UNI Schoorsteensteiger

In het aardbevingsgebied worden de komende tijd veel schoorstenen vervangen. Ook buiten het aardbevingsgebied zijn vervangingen en onderhoudswerkzaamheden aan de orde. Wij merken dat deze werkzaamheden niet altijd veilig gebeuren, omdat de juiste middelen niet bestaan. De arbeidsinspectie moet er regelmatig aan te pas komen om de veiligheid van de uitvoerenden te waarborgen.

Wij hebben bedacht hoe we de medewerkers die schoorstenen vervangen absolute veiligheid kunnen bieden, een systeem wat breed toepasbaar is en bovendien minder overlast geeft voor aanwonenden waar de schoorsteen vervangen moet worden. Niet onbelangrijk: het is ook nog fors CO2 reducerend is ten opzichte van de huidige methodieken voor schoorsteenvervanging.

Met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) hebben wij dit idee verder kunnen ontwikkelen.